Zakup węgierskich e-winiet online. AUTOVIGNET 🇭🇺 autoryzowany dostawca.

10-dniowa Miesięczna Roczna Roczna wojewódzka

D1

Samochód osobowy (do 7 osób)

19,64 5 500 Ft 31,79 8 900 Ft 175,68 49 190 Ft 20,43 5 720 Ft

D2

Drobny samochód dostawczy, minibus & samochód osobowy (8-9 osób)

28,57 8 000 Ft 45,00 12 600 Ft 249,39 69 830 Ft 40,89 11 450 Ft

B2

Autobus (10 lub więcej miejsc siedzących)

63,32 17 730 Ft 89,82 25 150 Ft 817,32 228 850 Ft 81,75 22 890 Ft

U

Przyczepy pojazdów kategorii opłat D2 oraz B2

19,64 5 500 Ft 31,79 8 900 Ft 175,68 49 190 Ft 20,43 5 720 Ft

D1M

Motocykl

9,82 2 750 Ft 15,89 4 450 Ft

1 HUF = €0,00357 / Bezpieczna płatność kartą euro: OTP SimplePay
Cena zakupu winiet jest regulowana przez oficjalną cenę, która jest ustalana w HUF. Na naszej stronie internetowej kupujący rozlicza oficjalną cenę w EUR. Aktualny kurs wymiany jest wyświetlany pod siatką produktu. Podane ceny nie obejmują opłaty manipulacyjnej.

System e-winiet na Węgrzech obejmuje samochody osobowe (oraz ich przyczepy), motocykle, samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony (powszechnie znane jako lekkie samochody dostawcze), autobusy, pojazdy mechaniczne niepodlegające opłatom na mocy specjalnych przepisów oraz ich przyczepy. Uprawnienia można wykupić na 10 dni (tydzień), 30 dni i rok. Roczna winieta wojewódzka uprawnia do korzystania z sieci dróg płatnych w obrębie danego województwa, pozostałe rodzaje winiet uprawniają do korzystania z dróg na całym terytorium Węgier.

Winietę autostradową należy zakupić zawsze przed wjazdem na płatny odcinek. Warto nabyć ją jeszcze przed rozpoczęciem podróży. Zgodnie z nowym przepisem użytkownicy dróg, którzy omyłkowo znaleźli się w sieci płatnych dróg, mają do 60 minut na nabycie winiety uprawniającej do poruszania się po tych drogach. Późniejszy zakup winiety autostradowej nie nadaje uprawnienia do korzystania z dróg z mocą wsteczną, nabyta po czasie winieta autostradowa kwalifikuje się, z wyjątkiem opisanego powyżej przypadku, jako niedozwolone korzystanie z drogi i powoduje naliczenie opłaty dodatkowej.

Prosimy pamiętać, że dostępne na naszej stronie internetowej winiety są ważne tylko na terytorium Węgier. W celu uniknięcia sytuacji nieuprawnionego korzystania z dróg płatnych należy po zakupie zawsze sprawdzić na paragonie kontrolnym poprawność numeru rejestracyjnego pojazdu, oznaczenie kraju rejestracji, kategorię opłaty oraz okres ważności winiety.

Zakupionej winiety nie trzeba przyklejać do przedniej szyby, co więcej, nie trzeba jej nawet drukować. Węgierski system e-winiet jest w pełni elektroniczny, to samo tyczy się kontroli płatności – za pomocą kamer odczytujących numery rejestracyjne system potrafi określić, czy na dany numer rejestracyjny zostało zakupione uprawnienie do korzystania z drogi. Mimo to zaleca się przechowywanie potwierdzenia wysłanego drogą mailową przez 2 lata od momentu upływu okresu ważności winiety. W przypadku uiszczenia opłaty drogowej w formie elektronicznej poświadczeniem faktu zakupu jest otrzymany komunikat potwierdzający (wysłany przez nasz system e-mail lub paragon kontrolny do pobrania). Zaleca się, aby otrzymane po zakupie paragony kontrolne lub komunikaty potwierdzające zachować przez okres 2 lat liczonych od ostatniego dnia ważności zakupionych winiet.

Na naszej stronie zakupu dokonuje się bez rejestracji. Po wprowadzeniu niezbędnych danych użytkownik może zapłacić za winietę przy użyciu karty kredytowej i za pośrednictwem bezpiecznego kanału płatności. W razie jakichkolwiek trudności związanych z zakupem winiety nasz dział obsługi klienta jest do Państwa dyspozycji.

Vignette type 10-day Monthly Annual Annual regional
D1 5 500 Ft 8 900 Ft 49 190 Ft 5 720 Ft
D2 8 000 Ft 12 600 Ft 69 830 Ft 11 450 Ft
B2 17 730 Ft 25 150 Ft 228 850 Ft 22 890 Ft
U 5 500 Ft 8 900 Ft 49 190 Ft 5 720 Ft
D1M 2 750 Ft 4 450 Ft