Szczegóły winiety

D1M winieta
Roczna wojewódzka '24
6 660 Ft
D1M winieta | Roczna wojewódzka '24 — Ważna do godziny 24:00 dnia 31 stycznia następnego roku. Uprawnia do korzystania sieci dróg w danym województwie, dla jednego pojazdu można zakupić wiele e-winiet wojewódzkich. Terytorialny zasięg tego uprawnienia rozciąga się do pierwszego węzła komunikacyjnego po przekroczeniu granicy administracyjnej danego województwa.
Kraj, w którym pojazd jest zarejestrowany.
Wprowadź numer rejestracyjny bez myślników.
Wprowadź numer rejestracyjny bez myślników.
Podgląd:
H
ABC123
Sprawdź to!
Wybierz hrabstwa, w których naklejka jest ważna.