Magyar
English
Deutsch
Česky
Slovensky
Polski
Română
PLN
HUF (Ft)
EUR (€)
CZK (Kč)
RON (leu)
PLN (zł)

Kategorie pojazdów

W systemie węgierskim wyboru winiety dokonuje się na podstawie kategorii przypisanej pojazdowi.

Kategorie taryfowe pojazdów ustalone są na podstawie wpisów urzędowych w dowodzie rejestracyjnym pojazdu, dlatego jeśli nie wiemy, którą winietę zakupić, wystarczy, że wyjmiemy dowód rejestracyjny. Liczbę osób, którą można przewozić w pojeździe ustala się na podstawie urzędowych wpisów w dowodzie rejestracyjnym (“S.1.” – liczba miejsc, łącznie z miejscem kierowcy), a nie na podstawie liczby siedzeń znajdujących się w danej chwili w pojeździe.

Kategoria D1
W dowodzie rejestracyjnym w polu “J” znajduje się kod “M1”. Do kategorii tej należą samochody osobowe, pojazdy o maksymalnej liczbie siedzeń 5+2 i dopuszczalnej masie całkowitej nie większej niż 3,5 t oraz ich przyczepy.

Kategoria D1M dla motocykli
Do kategorii tej należą motocykle. Dla motocykli można zakupić e-winietę roczną krajową lub roczną wojewódzką w cenach odpowiadających kategorii D1.

Kategoria D2
Do kategorii tej należą wszelkie pojazdy nie należące do innych kategorii opłat oraz nie objęte obowiązkiem opłat drogowych na podstawie odrębnych przepisów. W dowodzie rejestracyjnym w polu “J” może znajdować się kod “M1” – w przypadku samochodów osobowych przystosowanych do przewozu więcej niż 7 osób, lub “N1” – w przypadku ciężarówek (o dopuszczalnej masie całkowitej nie większej niż 3,5 t).

Kategoria U
Do kategorii tej należą przyczepy pojazdów kategorii opłat D2. W dowodzie rejestracyjnym w polu “J” znajduje się kod “O1” – w przypadku przyczep o dopuszczalnej masie całkowitej nie większej niż 750 kg. Kod “O2” stosowany jest w przypadku przyczep o dopuszczalnej masie całkowitej mieszczącej się w przedziale 750 kg–3,5 t. Winietę kategorii U należy zakupić na numer rejestracyjny przyczepy.