Polski
Magyar
English
Deutsch
Česky
Slovensky
Polski
Română

HUF (Ft)
EUR (€)

Często zadawane pytania

Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi związane z zakupem winiet na Węgrzech.

Kiedy należy zakupić winietę?

Na Węgrzech winietę należy zakupić zawsze przed wjazdem na odcinek drogi objęty obowiązkiem opłaty. Podróżni, którzy pomimo dobrych zamiarów przez przypadek wjechali na płatny odcinek drogi, mają możliwość zakupu uprawnień do korzystania z drogi w ciągu nie więcej niż 60 minut od momentu wjazdu na tę drogę. Późniejszy zakup winiety zasadniczo nie oznacza otrzymania uprawnień do korzystania z drogi z mocą wsteczną, a korzystanie z dróg przy późniejszym zakupie winiety uważane jest za nieuprawnione.

W jakim czasie otrzymam winietę?

Zakup winiety jst bardzo szybki, nie trzeba się nawet rejestrować, wystarczy około minuta. Winieta wysyłana jest natychmiast po dokonaniu płatności.

Czy należy przykleić winietę na przednią szybę samochodu?

Nie! Węgierski system e-winiet jest całkowicie elektroniczny, to samo dotyczy kontroli płatności – przy pomocy kamer odczytujących numery rejestracyjne system potrafi określić, czy na dany numer rejestracyjny zostało zakupione uprawnienie do korzystania z drogi. Mimo to, zalecamy przechowywanie potwierdzenia wysłanego drogą mailową przez 2 lata od momentu upływu okresu ważności winiety.

Czy należy się rejestrować?

Na naszej stronie można dokonywać zakupów bez rejestracji. Zakup winiety jest szybki, wystarczy minuta, by otrzymać uprawnienia do korzystania z drogi.

Na co należy zwrócić uwagę po dokonaniu zakupu?

W celu uniknięcia sytuacji nieuprawnionego korzystania z dróg płatnych należy przy zakupie zawsze sprawdzić na paragonie kontrolnym poprawność numeru rejestracyjnego pojazdu, oznaczenia kraju rejestracji, kategorię opłaty oraz okres ważności winiety. W ten sposób można uniknąć wielu nieprzyjemnych sytuacji!

Jak można dokonać płatności?

Obecnie na naszej stronie internetowej można dokonać płatności przy użyciu karty płatniczej. Bezpieczeństwo przy płatności kartą zapewnia system płatniczy online OTP Mobil / SimplePay. Nasza firma nie widzi i nie obsługuje żadnych danych z karty płatniczej.

Do której kategorii należy mój pojazd?

W systemie węgierskim wyboru winiety dokonuje się na podstawie kategorii przypisanej pojazdowi. Kategorie taryfowe pojazdów ustalone są na podstawie wpisów urzędowych w dowodzie rejestracyjnym pojazdu, dlatego jeśli nie wiemy, którą winietę zakupić, wystarczy, że wyjmiemy dowód rejestracyjny. Liczbę osób, którą można przewozić w pojeździe ustala się na podstawie urzędowych wpisów w dowodzie rejestracyjnym (“S.1.” – liczba miejsc, łącznie z miejscem kierowcy), a nie na podstawie liczby siedzeń znajdujących się w danej chwili w pojeździe. Szczegółowe informacje o kategoriach pojazdów można znaleźć tu.

Jaka jest różnica pomiędzy winietą wojewódzką i innymi typami winiet (tygodniową, miesięczną, roczną)?

Winiety – za wyjątkiem winiet wojewódzkich – są czasowe, co oznacza, że podczas okresu ich ważności uprawniają one do korzystania ze wszystkich dróg płatnych na Węgrzech. Winieta wojewódzka ma zakres terytorialny, czyli w okresie jej ważności obowiązuje ona tylko na drogach w obrębie danego województwa. Winietę wojewódzką można zakupić dla kategorii opłat D1, D2, U i B2, czyli kategoria DIM dla motocykli stanowi wyjątek. Dla jednego pojazdu można zakupić wiele e-winiet wojewódzkich, może to być ekonomiczne rozwiązanie, jeśli przewidujemy, że w przeciągu całego roku będziemy używać sieci dróg płatnych tylko w kilku województwach.

W jaki sposób otrzymam fakturę za zakupy?

W trakcie dokonywania zakupu należy zaznaczyć opcję otrzymania faktury VAT, wpisać konieczne dane, a po dokonaniu zapłaty nasz system automatycznie wyśle fakturę.

Kiedy warto zakupić winietę roczną?

Winieta roczna krajowa uprawnia do nieograniczonego korzystania ze wszystkich płatnych odcinków dróg na Węgrzech. Jeśli roczne wydatki na winiety tygodniowe, miesięczne i wojewódzkie przekracza sumę 30 000 Ft, warto zastanowić się nad zakupem winiety rocznej. Z winietą roczną nie trzeba już szukać tras alternatywnych, ponieważ daje ona gwarancję, że nie otrzymamy kary za nieuprawnione korzystanie z dróg.

Czy można korzystać z autostrad bez winiety?

Nie. Wjazd na drogi objęte obowiązkiem opłaty bez ważnej winiety uznawany jest za nieuprawnione korzystanie z drogi i pociąga za sobą obowiązek dokonania dopłaty.

Czy można poprawić lub wycofać opłaconą już e-winietę?

Nie ma możliwości poprawy lub wycofania opłaconej i ważnej winiety. Prosimy o uważne podawanie danych przy zakupach. Jeśli niektóre dane zostały podane niepoprawnie, chęć dokonania korekty można zgłosić za pośrednictwem działu obsługi klienta National Toll Payment Services Plc.

Telefon: +36 (36) 587-500
E-mail: ugyfel@nemzetiutdij.hu

Nasz telefoniczny dział obsługi klienta przyjmuje zgłoszenia w języku węgierskim codziennie w godzinach 0-24, w języku niemieckim w dni robocze, a w języku angielskim każdego dnia w godzinach 8-16.

W przypadku błędnego numeru rejestracyjnego, okresu ważności lub kategorii opłat nasz dział obsługi klienta może udzielić pomocy przede wszystkim w sprawach dotyczących zakupu winiety na naszej stronie internetowej.

Prosimy o kontakt z naszym działem obsługi klienta w następujących sprawach: przepisanie winiety; wymiana numeru rejestracyjnego; poprawienie błędnej kategorii opłaty; zmiana kategorii; błąd w numerze rejestracyjnym; poświadczenie o posiadaniu uprawnień; czynności administracyjne związane z grzywnami.

Telefon: +36 (36) 587-500
E-mail: ugyfel@nemzetiutdij.hu

Nasz telefoniczny dział obsługi klienta przyjmuje zgłoszenia w języku węgierskim codziennie w godzinach 0-24, w języku niemieckim w dni robocze, a w języku angielskim każdego dnia w godzinach 8-16.

Odcinki objęte obowiązkiem opłaty i wolne od opłat

Mapę dróg płatnych i bezpłatnych na Węgrzech można obejrzeć pod poniższym linkiem: drogi płatnedrogi bezpłatne.

Przepisanie winiety: co należy zrobić w przypadku kupna-sprzedaży pojazdu?

Jeśli właściciel przenosi prawo własności lub jeśli stosunek prawny umożliwiający korzystanie z pojazdu zostanie rozwiązany (np. kasacja, kradzież), uprawnienie do korzystania z drogi można przepisać na inny pojazd należący do tej samej kategorii, więcej na ten temat można przeczytać tu.

Czynności administracyjne związane z grzywnami

Nasz dział obsługi klienta może udzielić pomocy przede wszystkim w sprawach dotyczących zakupów na naszej stronie internetowej. Prosimy o kontakt z naszym działem obsługi klienta w następujących sprawach: przepisanie winiety; wymiana numeru rejestracyjnego; poprawienie błędnej kategorii opłaty; zmiana kategorii; błąd w numerze rejestracyjnym; poświadczenie o posiadaniu uprawnień; czynności administracyjne związane z grzywnami.

Telefon: +36 (36) 587-500
E-mail: ugyfel@nemzetiutdij.hu

Nasz telefoniczny dział obsługi klienta przyjmuje zgłoszenia w języku węgierskim codziennie w godzinach 0-24, w języku niemieckim w dni robocze, a w języku angielskim każdego dnia w godzinach 8-16.

Wjechałem na autostradę przez przypadek, czego mogę się spodziewać?

Podróżni, którzy pomimo dobrych zamiarów przez przypadek wjechali na płatny odcinek drogi, mają możliwość zakupu uprawnień do korzystania z drogi w ciągu nie więcej niż 60 minut od momentu wjazdu na tę drogę. Jeśli zauważą Państwo, że poruszają się po płatnym odcinku drogi, winietę można zakupić zatrzymawszy się na postoju (na naszej stronie www można dokonać tego bez rejestracji, w przeciągu minuty), a jeśli jest taka możliwość, warto poprosić o dokonanie zakupu współpasażera. Ważne, aby zakupu dokonać w bezpieczny sposób, w żadnym wypadku nie należy zatrzymywać się na poboczu lub kupować winiety trzymając telefon w ręce przy jednoczesnym prowadzeniu samochodu.