Magyar
English
Deutsch
Česky
Slovensky
Polski
Română
PLN
HUF (Ft)
EUR (€)
CZK (Kč)
RON (leu)
PLN (zł)

Ceny

Ile kosztuje na Węgrzech winieta tygodniowa (10-dniowa), miesięczna, roczna krajowa i roczna wojewódzka? E-winieta Węgry cena 2024.

Kwota opłaty w każdym przypadku jest ceną brutto zawierającą podatek VAT.

Ponieważ w perspektywie całego roku motocykli używa się rzadko, nie ma dla nich oddzielnej rocznej winiety krajowej – jeśli jednak byłaby potrzeba zakupu takowej, można kupić ją w cenie odpowiadającej kategorii opłat D1, czyli po prostu wybierając dla motocykla winietę kategorii D1.

Postanowienia dotyczące dokonania transakcji

Należy mieć na uwadze, że samo dokonanie transakcji nie oznacza automatycznie uprawnienia do korzystania z autostrady.

Prosimy, aby we własnym interesie upewnili się Państwo, czy przeglądarka wyświetla potwierdzenie pomyślnie zrealizowanej transakcji (przy szczególnym uwzględnieniu numeru identyfikacyjnego winiety) i czy otrzymali Państwo pocztą elektroniczną potwierdzenie pomyślnie dokonanego zakupu. Jeśli tak się nie stało, prosimy o powiadomienie naszego działu obsługi klienta.

Odpowiedzialność za poruszanie się po płatnych odcinkach przez użytkownika bez uprzedniego uzyskania przez niego potwierdzenia nabycia winiety ponosi wyłącznie użytkownik.

Wysokość opłaty widocznej w tabeli zależy od kategorii, do której należy pojazd i którą można określić przy pomocy wpisów urzędowych w dowodzie rejestracyjnym (J – kategoria pojazdu, F.1 – dopuszczalna masa całkowita, S.1 – liczba osób, które można przewozić):

Kategoria opłat D1

Do kategorii D1 należą motocykle oraz samochody osobowe (i ich przyczepy) o dopuszczalnej masie całkowitej nie większej niż 3,5 t, przystosowane do przewozu nie więcej niż 7 osób.

Kategoria opłat D2

Do kategorii tej należą wszelkie pojazdy nie należące do innych kategorii opłat oraz nie objęte obowiązkiem opłat drogowych. Dalsze informacje: jeśli w dowodzie rejestracyjnym pojazdu w polu J znajduje się oznakowanie N1, pojazd ten – niezależnie od liczby osób, które można przewozić – należy do kategorii D2.

Kategoria opłat U

Do kategorii tej należą przyczepy pojazdów kategorii opłat D2.

Z sieci dróg płatnych na Węgrzech można korzystać jedynie posiadając ważną winietę, dlatego o zakup uprawnień powinniśmy zatroszczyć się jeszcze przed wjazdem na płatny odcinek. Data rozpoczęcia okresu ważności nie może być wcześniejsza niż moment zakupu (dzień-godzina-minuta), nie można zatem dokonać zakupu e-winiety z wcześniejszym okresem ważności. Podróżnym, którzy pomimo dobrych zamiarów przez przypadek wjechali na płatny odcinek drogi, wprowadzony niedawno przepis zapewnia możliwość zakupu uprawnień do korzystania z drogi w ciągu nie więcej niż 60 minut od momentu wjazdu na tę drogę.

Opłata za usługę

Przy zakupie winiety na naszej stronie internetowej naliczamy opłatę transakcyjną, która w trakcie zamówienia widoczna jest na stronie podsumowującą koszty zakupów. Informację o aktualnej stawce za opłatę transakcyjną zawierają Ogólne Warunki Umowy.