Ceny

Ile kosztuje na Węgrzech winieta tygodniowa (10-dniowa), miesięczna, roczna krajowa i roczna wojewódzka?

Poniższa tabela obowiązuje od 1 stycznia 2022 roku. Kwota opłaty w każdym przypadku jest ceną brutto zawierającą podatek VAT. Tabela przedstawia obowiązujące ceny e-winiet dla poszczególnych kategorii pojazdów.

KATEGORIA 10-DNIOWA MIESIĘCZNA ROCZNA WOJEWÓDZKA
D1 3 820 Ft 5 210 Ft 46 850 Ft 5 450 Ft
D2 7 630 Ft 10 420 Ft 46 850 Ft 10 900 Ft
B2 16 890 Ft 23 950 Ft 217 950 Ft 21 800 Ft
U 3 820 Ft 5 210 Ft 46 850 Ft 5 450 Ft
D1M * 1 600 Ft 2 730 Ft

Ponieważ w perspektywie całego roku motocykli używa się rzadko, nie ma dla nich oddzielnej rocznej winiety krajowej – jeśli jednak byłaby potrzeba zakupu takowej, można kupić ją w cenie odpowiadającej kategorii opłat D1, czyli po prostu wybierając dla motocykla winietę kategorii D1.

Wysokość opłaty widocznej w tabeli zależy od kategorii, do której należy pojazd i którą można określić przy pomocy wpisów urzędowych w dowodzie rejestracyjnym (J – kategoria pojazdu, F.1 – dopuszczalna masa całkowita, S.1 – liczba osób, które można przewozić):

Kategoria opłat D1

Do kategorii D1 należą motocykle oraz samochody osobowe (i ich przyczepy) o dopuszczalnej masie całkowitej nie większej niż 3,5 t, przystosowane do przewozu nie więcej niż 7 osób.

Kategoria opłat D2

Do kategorii tej należą wszelkie pojazdy nie należące do innych kategorii opłat oraz nie objęte obowiązkiem opłat drogowych. Dalsze informacje: jeśli w dowodzie rejestracyjnym pojazdu w polu J znajduje się oznakowanie N1, pojazd ten – niezależnie od liczby osób, które można przewozić – należy do kategorii D2.

Kategoria opłat B2

Autobus – pojazd przeznaczony do przewozu osób posiadający więcej niż 9 stałych miejsc siedzących wraz z fotelem kierowcy.

Kategoria opłat U

Do kategorii tej należą przyczepy pojazdów kategorii opłat D2 oraz B2.

Z sieci dróg płatnych na Węgrzech można korzystać jedynie posiadając ważną winietę, dlatego o zakup uprawnień powinniśmy zatroszczyć się jeszcze przed wjazdem na płatny odcinek. Data rozpoczęcia okresu ważności nie może być wcześniejsza niż moment zakupu (dzień-godzina-minuta), nie można zatem dokonać zakupu e-winiety z wcześniejszym okresem ważności. Podróżnym, którzy pomimo dobrych zamiarów przez przypadek wjechali na płatny odcinek drogi, wprowadzony niedawno przepis zapewnia możliwość zakupu uprawnień do korzystania z drogi w ciągu nie więcej niż 60 minut od momentu wjazdu na tę drogę.

Opłata za usługę

Przy zakupie winiety na naszej stronie internetowej naliczamy opłatę transakcyjną, która w trakcie zamówienia widoczna jest na stronie podsumowującą koszty zakupów. Informację o aktualnej stawce za opłatę transakcyjną zawierają Ogólne Warunki Umowy.