Magyar
English
Deutsch
Česky
Slovensky
Polski
Română
PLN
HUF (Ft)
EUR (€)
CZK (Kč)
RON (leu)
PLN (zł)

Informacje

System e-winiet na Węgrzech obejmuje samochody osobowe (oraz ich przyczepy), motocykle, pojazdy ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej 3,5 t, autobusy, pojazdy mechaniczne zwolnione z opłaty drogowej na podstawie osobnych przepisów oraz ich przyczepy.

Winietę należy zakupić zawsze przed wjazdem na odcinek drogi objęty obowiązkiem opłaty (wskazane jest zatroszczenie się o to jeszcze przed rozpoczęciem podróży). Podróżni, którzy pomimo dobrych zamiarów przez przypadek wjechali na płatny odcinek drogi, mają możliwość zakupu uprawnień do korzystania z drogi w ciągu nie więcej niż 60 minut od momentu wjazdu na tę drogę. Późniejszy zakup winiety zasadniczo nie oznacza otrzymania uprawnień do korzystania z drogi z mocą wsteczną i – poza powyższym wyjątkiem – pociąga za sobą obowiązek dokonania dopłaty.

W celu uniknięcia sytuacji nieuprawnionego korzystania z dróg płatnych należy przy zakupie zawsze sprawdzić na paragonie kontrolnym poprawność numeru rejestracyjnego pojazdu, oznaczenia kraju rejestracji, kategorię opłaty oraz okres ważności winiety.

W przypadku uiszczenia opłaty drogowej w formie elektronicznej poświadczeniem faktu zakupu jest otrzymany komunikat potwierdzający (wysłany przez nasz system e-mail lub paragon kontrolny do pobrania). Zaleca się, aby otrzymane po zakupie paragony kontrolne lub komunikaty potwierdzające zachować przez okres 2 lat liczonych od ostatniego dnia ważności zakupionych winiet!

Kategorie pojazdów

Kategorie taryfowe pojazdów ustalone są na podstawie wpisów urzędowych w dowodzie rejestracyjnym pojazdu. Liczbę osób, którą można przewozić w pojeździe ustala się na podstawie urzędowych wpisów w dowodzie rejestracyjnym (“S.1.” – liczba miejsc, łącznie z miejscem kierowcy), a nie na podstawie liczby siedzeń znajdujących się w danej chwili w pojeździe.

Kategoria D1
W dowodzie rejestracyjnym w polu “J” znajduje się kod “M1”. Do kategorii tej należą samochody osobowe, pojazdy o maksymalnej liczbie siedzeń 5+2 i dopuszczalnej masie całkowitej nie większej niż 3,5 t oraz ich przyczepy.

Kategoria D1M dla motocykli
Do kategorii tej należą motocykle. Dla motocykli można zakupić e-winietę roczną krajową lub roczną wojewódzką w cenach odpowiadających kategorii D1.

Kategoria D2
Do kategorii tej należą wszelkie pojazdy nie należące do innych kategorii opłat oraz nie objęte obowiązkiem opłat drogowych na podstawie odrębnych przepisów. W dowodzie rejestracyjnym w polu “J” może znajdować się kod “M1” – w przypadku samochodów osobowych przystosowanych do przewozu więcej niż 7 osób, lub “N1” – w przypadku ciężarówek (o dopuszczalnej masie całkowitej nie większej niż 3,5 t).

Kategoria U
Należą tu przyczepy holowane przez pojazdy kategorii D2. W dowodzie rejestracyjnym w polu “J” znajduje się kod “O1” – w przypadku przyczep o dopuszczalnej masie całkowitej nie większej niż 750 kg. Kod “O2” stosowany jest w przypadku przyczep o dopuszczalnej masie całkowitej mieszczącej się w przedziale 750 kg–3,5 t. Winietę kategorii U należy zakupić na numer rejestracyjny przyczepy.

Okres ważności

Winiety – za wyjątkiem winiet wojewódzkich – są czasowe, co oznacza, że podczas okresu ich ważności uprawniają one do korzystania ze wszystkich dróg płatnych na Węgrzech. Winieta wojewódzka ma zakres terytorialny, czyli w okresie jej ważności obowiązuje ona tylko na drogach w obrębie danego województwa.

Winieta 10-dniowa (tygodniowa)
Ważna od daty określonej przez kupującego oraz na następujące po niej kolejne 9 dni, czyli łącznie na 10 kolejno po sobie następujących dni kalendarzowych, do godziny 24:00 dnia dziesiątego.

Winieta 1-dniowa
Jest on ważny od daty początkowej określonej przez klienta do 24 godziny tego dnia.

Winieta miesięczna
Ważna od dnia określonego przez kupującego do godziny 24:00 tego samego dnia następnego miesiąca. Jeżeli w miesiącu, w którym wygasa ważność winiety, nie ma dnia o takim numerze, to do godziny 24:00 ostatniego dnia miesiąca.

Winieta roczna
Ważna do godziny 24:00 dnia 31 stycznia następnego roku. Okres ważności ważności winiety może obejmować nawet 13 miesięcy, jeśli zostanie ona zakupiona 1 stycznia. W przypadku zakupu e-winiety rocznej w okresie ważności uprawnia ona do korzystania z dróg od momentu zakupu do godziny 24:00 dnia 31 stycznia następnego roku.

Winieta roczna wojewódzka
Ważna do godziny 24:00 dnia 31 stycznia następnego roku. Winieta o zakresie terytorialnym, uprawnia do korzystania z sieci dróg płatnych w danym województwie, dla jednego pojazdu można wykupić wiele e-winiet wojewódzkich. Terytorialny zasięg tego uprawnienia rozciąga się do pierwszego węzła komunikacyjnego po przekroczeniu granicy administracyjnej danego województwa.

Ceny winiet na Węgrzech 2024

Poniższa tabela obowiązuje od 1 stycznia 2024 roku. Kwota opłaty w każdym przypadku jest ceną brutto zawierającą podatek VAT.

  10-DNIOWA 1-DNIOWA MIESIĘCZNA
D1 71.51 zł 57.54 zł 115.75 zł
D2 104.02 zł 81.68 zł 163.91 zł
U 71.51 zł 57.54 zł 115.75 zł
D1M 35.75 zł 28.72 zł 57.88 zł
  ROCZNA 2024 WOJEWÓDZKA 2024
D1 639.78 zł 74.41 zł
D2 908.16 zł 148.94 zł
U 639.78 zł 74.41 zł
D1M 639.78 zł 74.41 zł

Ponieważ w perspektywie całego roku motocykli używa się rzadko, nie ma dla nich oddzielnej rocznej winiety krajowej – jeśli jednak byłaby potrzeba zakupu takowej, można kupić ją w cenie odpowiadającej kategorii opłat D1, czyli po prostu wybierając dla motocykla winietę kategorii D1.

Opłaty transakcyjne zawarte są w obowiązujących Ogólnych Warunkach Umowy.

Zamawianie winiet

Na naszej stronie zakupu dokonuje się bez rejestracji. Po wprowadzeniu niezbędnych danych użytkownik może zapłacić za winietę przy użyciu karty kredytowej i za pośrednictwem bezpiecznego kanału płatności.

Po wybraniu e-winiety użytkownik podaje niezbędne dane, sprawdza ich poprawność, a po zaakceptowaniu Ogólnych Warunków Umowy i polityki prywatności klika przycisk „Prześlij zamówienie”. Następnie użytkownik zostaje przekierowany na bezpieczną stronę płatności internetowych OTP Mobil / SimplePay obsługującą karty płatnicze (nasza firma nie widzi ani nie przetwarza żadnych danych karty płatniczej).

Użytkownik podaje dane swojej karty płatniczej w bezpiecznej bramce płatniczej SimplePay, a następnie dokonuje płatności. SimplePay przekierowuje użytkownika z powrotem na naszą stronę internetową.

W razie pomyślnej realizacji płatności wyświetli się strona ze szczegółami zakupu wraz z numerem identyfikacyjnym winiety potwierdzającym jej nabycie, a na podany przez użytkownika adres e-mail zostanie przesłane potwierdzenie zawierające szczegóły zakupu i numer identyfikacyjny winiety.

Użytkownik otrzyma również wiadomość e-mail od OTP Mobil / SimplePay z potwierdzeniem dokonania płatności.

Należy mieć na uwadze, że samo dokonanie transakcji nie oznacza automatycznie uprawnienia do korzystania z autostrady. Prosimy, aby we własnym interesie upewnili się Państwo, czy przeglądarka wyświetla potwierdzenie pomyślnie zrealizowanej transakcji (przy szczególnym uwzględnieniu numeru identyfikacyjnego winiety) i czy otrzymali Państwo pocztą elektroniczną potwierdzenie pomyślnie dokonanego zakupu. Jeśli tak się nie stało, prosimy o kontakt z naszym działem obsługi klienta.

W celu uniknięcia typowych pomyłek prosimy, aby zawsze sprawdzać numer rejestracyjny, oznaczenie kraju rejestracji i okres ważności. Zaleca się przechowywanie potwierdzenia przez 2 lata od ostatniego dnia okresu ważności winiety.