Winieta D2

Małe samochody ciężarowe, mikrobusy, kampery – do kategorii tej można zaliczyć wszelkie pojazdy nie należące do innych kategorii opłat oraz nie objęte obowiązkiem opłat drogowych na podstawie odrębnych przepisów. W celu korzystania z płatnych odcinków dróg na Węgrzech (autostrady, drogi ekspresowe) konieczne jest posiadanie ważnej winiety.

Wyczyść