Magyar
English
Deutsch
Česky
Slovensky
Polski
Română
PLN
HUF (Ft)
EUR (€)
CZK (Kč)
RON (leu)
PLN (zł)

Opłaty dodatkowe

Jeżeli w czasie kontroli okaże się, że pojazd nie posiada ważnej winiety, w przypadku nieuprawnionego korzystania z dróg właściciel lub posiadacz pojazdu zobowiązany jest do wniesienia opłaty dodatkowej w wysokości zależnej od kategorii pojazdu. Wysokość dopłaty można znaleźć w poniższej tabeli

KATEGORIA OPŁAT

(D1, D2, B2)

PODSTAWOWA OPŁATA DODATKOWA

(w przypadku wniesienia opłaty w ciągu 60 dni)

OPŁATA DODATKOWA W PODWYŻSZONEJ WYSOKOŚCI

(w przypadku wniesienia opłaty po upływie 60 dni)

D1 / D2

18 750 Ft

74 970 Ft

B2

84 330 Ft

337 290 Ft

Termin wniesienia opłaty liczony jest od dnia dostarczenia listu wzywającego do uiszczenia dopłaty.

Przepisy dotyczące zespołu pojazdów

Właściciel lub kierowca pojazdu ciągnącego jest zobowiązany do uiszczenia opłaty dodatkowej wtedy, gdy ani pojazd ciągnący zaliczający się do kategorii opłat D2 lub B2, ani przyczepa (kategoria opłat U) należące do zespołu pojazdów nie mają ważnej e-winiety. W takim przypadku konieczne jest uiszczenie tylko jednej, a nie dwóch opłat dodatkowych. Właściciel lub kierowca zespołu pojazdów może zostać zobowiązany do zapłacenia kary także wtedy, gdy posiada uprawnienia do korzystania z drogi wyłącznie dla pojazdu ciągnącego, ale nie dla przyczepy.

Maksymalizacja opłat dodatkowych

Niestety z wielu powodów (np. podanie niepoprawnego numeru rejestracyjnego czy kategorii) kierowca może kilkakrotnie wjechać na płatną sieć drogową, zakładając, że posiada ważną winietę autostradową, a o swojej pomyłce dowiaduje się dopiero po otrzymaniu pierwszego wezwania do uiszczenia opłaty dodatkowej. W takim przypadku przypuszczalnie upłynie dłuższy okres między pierwszym nieuprawnionym użytkowaniem drogi a otrzymaniem związanego z tym wezwania do uiszczenia opłaty dodatkowej. Przez ten czas właściciel lub kierowca pojazdu może nawet codziennie korzystać z drogi bez odpowiedniego upoważnienia. Jeśli właściciel lub kierowca pojazdu korzystał z drogi bez uiszczenia opłaty drogowej ponad dwukrotnie, może, przy spełnieniu warunków określonych w rozporządzeniu o opłatach drogowych, osobiście lub pisemnie (na papierze lub e-mailem) zwrócić się do działu obsługi klienta National Toll Payment Services Plc. (NTPS Plc.) z wnioskiem o maksymalizację kary do wysokości dwóch opłat dodatkowych. Należy pamiętać, że wniosek można złożyć tylko w ciągu 75 dni kalendarzowych od otrzymania pierwszego wezwania, przy czym z opcji maksymalizacji opłaty dodatkowej możemy korzystać nawet kilka razy w roku kalendarzowym.

Procedura uiszczania opłaty dodatkowej w przypadku pojazdów o zagranicznych tablicach rejestracyjnych

NTPS Plc. pobiera opłatę dodatkową nałożoną na pojazd o zagranicznej tablicy rejestracyjnej, który poruszał się po płatnej drodze na Węgrzech bez e-winiety lub z niewłaściwą e-winietą, przy pomocy zagranicznych biur partnerskich. W przypadku braku porozumienia z właściwym krajem NTPS Plc. nie ma bezpośredniego dostępu do rejestrów, które mogłyby posłużyć do identyfikacji właścicieli lub użytkowników danych pojazdów na podstawie ich tablic rejestracyjnych. Z tego powodu NTPS Plc.korzysta z usług firm, które mają bezpośredni lub pośredni dostęp do rejestru danego kraju. NTPS Plc. obecnie pozostaje w stosunkach umownych z 3 biurami, przy wsparciu których ma możliwość egzekwowania uiszczenia opłat dodatkowych w 22 krajach.