Winieta D1

Do kategorii D1 należą samochody osobowe oraz ich przyczepy o dopuszczalnej masie całkowitej nie większej niż 3,5 t, przystosowane do przewozu nie więcej niż 7 osób. Dla kategorii tej można zakupić winietę 10-dniową (tygodniową), miesięczną, roczną i wojewódzką. W celu korzystania z płatnych odcinków dróg na Węgrzech (autostrady, drogi ekspresowe) konieczne jest posiadanie ważnej winiety.

Wyczyść