Polski
Magyar
English
Deutsch
Česky
Slovensky
Polski
Română

HUF (Ft)
EUR (€)

Przydatne porady

Poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje oraz najświeższe aktualizacje w systemie e-winiet na Węgrzech.

Na co należy zwrócić uwagę w trakcie zakupów?

W celu uniknięcia najczęstszych pomyłek w trakcie zakupów warto uważać na to, abyśmy zakupili e-winietę odpowiedniej kategorii. Kategorie opłat ustalane są na podstawie wpisów urzędowych w dowodzie rejestracyjnym (pola J, F.1 i S.1.). Do kategorii D1 należą samochody osobowe (oraz ich przyczepy) o dopuszczalnej masie całkowitej nie więcej niż 3,5 t, przystosowane do przewozu nie więcej niż 7 osób i posiadające kod “M1” lub “M1G” w polu “J” w dowodzie rejestracyjnym. Pragniemy zwrócić uwagę, że winiety zakupione na naszej stronie internetowej są ważne jedynie na terenie Węgier. W celu uniknięcia typowych pomyłek prosimy, aby zawsze sprawdzać numer rejestracyjny, oznaczenie kraju rejestracji i okres ważności. Zaleca się przechowywanie potwierdzenia przez 2 lata od ostatniego dnia okresu ważności winiety. Prosimy koniecznie sprawdzić, czy po udanym zakupie w wyszukiwarce pojawia się potwierdzenie zakupu (zwłaszcza na numer identyfikacyjny winiety) lub czy potwierdzenie zakupu dotarło na skrzynkę e-mailową. Jeśli tak się nie stało, prosimy o kontakt z naszym działem obsługi klienta.

Jakie są najnowsze płatne odcinki dróg?

Zakres dróg płatnych uległ zwiększeniu o przekazane w 2018 r. oraz 1 stycznia 2019 r. odcinki dróg ekspresowych i krajowych, w wyniku czego długość płatnej sieci dróg w systemie e-winiet wzrosła z 1356 km do 1380 km. Nowe odcinki dróg:
  • autostrada M35 (odcinek pomiędzy drogą krajową nr 481 a Berettyóújfalu), długość: 18,7 km
  • autostrada M4 (odcinek pomiędzy Berettyóújfalu a drogą krajową nr 47), długość: 3,7 km
Pełna lista płatnych odcinków dróg w systemie e-winiet znajduje się w Załączniku 2 do rozporządzenia GKM nr 37/2007 (III.26).

Jakie nowe przepisy odnoszą się do zespołów pojazdów?

W regulacjach systemu e-winiet odnoszących się do przyczep nastąpiły liczne zmiany. Istotną zmianą jest to, że od początku 2019 roku na pojazdy należące do kategorii D2 lub B2 (obok uprawnień dla kategorii D2 i B2) można zakupić uprawnienia na przyczepy (należące do kategorii U). Regulacja ta stanowi ułatwienie dla podróżnych, którzy z e-winietą kategorii U mogą poruszać się z jakąkolwiek przyczepą. Druga część zmian dotyczy wysokości opłaty dodatkowej, jaka może zostać nałożona w przypadku niedozwolonego użytkowania drogi przez zespoły pojazdów, oraz zakresu osób zobowiązanych do jej uiszczenia. Zgodnie z nowym rozporządzeniem, jeśli ani pojazd ciągnący (należący do kategorii opłat D2 lub B2), ani jego przyczepa (kategoria opłaty U) nie mają prawa do korzystania z dróg, to w przeciwieństwie do wcześniejszych przepisów na właściciela lub kierowcę pojazdu ciągnącego nakładany jest obowiązek uiszczenia nie dwóch, ale jednej opłaty dodatkowej. Właściciel lub kierowca jest również zobowiązany do uiszczenia opłaty dodatkowej, jeżeli uprawnienie do korzystania z drogi dotyczy tylko pojazdu ciągnącego.