Magyar
English
Deutsch
Česky
Slovensky
Polski
Română
PLN
HUF (Ft)
EUR (€)
CZK (Kč)
RON (leu)
PLN (zł)

Drogi bezpłatne

Drogi ekspresowe na Węgrzech – za kilkoma wyjątkami – są płatne. Możemy uniknąć wielu nieprzyjemności, jeśli będziemy świadomi, które odcinku dróg ekspresowych możemy używać za opłatą, a których bezpłatnie – kwestię odpłatnego korzystania z autostrad, dróg ekspresowych i krajowych reguluje rozporządzenie GKM nr 37/2007 (III.26). Mapę sieci dróg płatnych można znaleźć tu.

W myśl rozporządzenia obowiązującego od 1 stycznia 2021 r. bezpłatnie można korzystać z następujących odcinków dróg na Węgrzech:

• z niżej wymienionych odcinków drogi ekspresowej M0:
– odcinek pomiędzy drogą krajową nr 1 oraz autostradą M5,
– odcinek pomiędzy drogą ekspresową M4 (oznaczoną jako droga ekspresowa nr 4) oraz autostradą M3,
– most Megyeri (odcinek pomiędzy drogami krajowymi nr 2 i 11)
• autostrada M31;
• obwodnica południowo-zachodnia miasta Pécs na odcinku autostrady M60 pomiędzy drogami o numerach 58 i 5826;
• autostrada M8;
• droga ekspresowa M25 na odcinku pomiędzy drogą krajową nr 252 oraz drogą łączącą nr 2502;
• droga ekspresowa M4 (oznaczona jako droga ekspresowa nr 4) na odcinku od Vecsés do drogi prowadzącej do Międzynarodowego Lotniska im. Franciszka Liszta w Budapeszcie;
• droga ekspresowa M4 (oznaczona jako droga ekspresowa nr 4) na odcinku pomiędzy miejscowościami Üllő i Cegléd;
• droga ekspresowa M44;
• odcinek drogi ekspresowej M9 pomiędzy drogami krajowymi nr 6 oraz 51;
• droga ekspresowa M9 (oznaczona jako droga krajowa nr 61) na odcinku obwodnicy miasta Kaposvár.

Odcinki ekspresowe nie wymienione powyżej są zatem objęte obowiązkiem opłaty i można z nich korzystać tylko po zakupie winiety.

Na mapie kolorem zielonym oznaczono odcinki dróg ekspresowych, z których można korzystać bezpłatnie

Po kliknięciu mapa ukazuje się w nowym oknie i może być ona powiększana.

Map of Hungarian toll road network