Magyar
English
Deutsch
Česky
Slovensky
Polski
Română
PLN
HUF (Ft)
EUR (€)
CZK (Kč)
RON (leu)
PLN (zł)

Kontakt

AutoVignet Kft. – AUTOVIGNET 🇭🇺 autoryzowany dostawca.

AutoVignet Kft. jest autoryzowana przez unikalną umowę pomiędzy National Mobile Payment Plc. (Nemzeti Mobilfizetési Zrt.) i AutoVignet Kft. do świadczenia usługi węgierskiej e-winiety autostradowej na tej stronie internetowej.

Siedziba: Séta utca 2, 2094 Nagykovácsi
Numer identyfikacji podatkowej: HU27116861
Numer w rejestrze gospodarczym: 13-09-202680

E-mail: info@autovignet.hu