Polski
Magyar
English
Deutsch
Česky
Slovensky
Polski
Română

HUF (Ft)
EUR (€)

Kontakt

AutoVignet Kft. – AUTOVIGNET 🇭🇺 autoryzowany dostawca.
AutoVignet Kft. jest autoryzowana przez unikalną umowę pomiędzy National Mobile Payment Plc. (Nemzeti Mobilfizetési Zrt.) i AutoVignet Kft. do świadczenia usługi węgierskiej e-winiety autostradowej na tej stronie internetowej.
Siedziba: Séta utca 2, 2094 Nagykovácsi
Numer identyfikacji podatkowej: HU27116861
Numer w rejestrze gospodarczym: 13-09-202680
E-mail: info@autovignet.hu

Nasz dział obsługi klienta może udzielić pomocy przede wszystkim w sprawach dotyczących zakupów na naszej stronie internetowej. Prosimy o bezpośredni kontakt z naszym działem obsługi klienta w następujących sprawach:

  • przepisanie winiety
  • wymiana numeru rejestracyjnego
  • poprawienie błędnej kategorii opłaty
  • zmiana kategorii
  • błąd w numerze rejestracyjnym
  • poświadczenie o posiadaniu uprawnień
  • zwrot podwójnego zakupu
  • czynności administracyjne związane z grzywnami

Telefon: +36 (36) 587-500
E-mail: ugyfel@nemzetiutdij.hu