Winieta U

Do kategorii tej należą wszelkie przyczepy pojazdów kategorii opłat D2 oraz B2. W celu korzystania z płatnych odcinków dróg na Węgrzech (autostrady, drogi ekspresowe) konieczne jest posiadanie ważnej winiety.

Wyczyść