Polski
Magyar
English
Deutsch
Česky
Slovensky
Polski
Română

HUF (Ft)
EUR (€)

U winieta

Przyczepy pojazdów kategorii opłat D2 oraz B2 – Do kategorii tej należą wszelkie przyczepy pojazdów kategorii opłat D2 oraz B2. W celu korzystania z płatnych odcinków dróg na Węgrzech (autostrady, drogi ekspresowe) konieczne jest posiadanie ważnej winiety.
U – 10-dniowa e-winieta
Ważna od daty określonej przez kupującego oraz na następujące po niej kolejne 9 dni, czyli łącznie na 10 kolejno po sobie następujących dni kalendarzowych, do godziny 24:00 dnia dziesiątego.
U – Miesięczna e-winieta
Ważna od dnia określonego przez kupującego do godziny 24:00 tego samego dnia następnego miesiąca. Jeżeli w miesiącu, w którym wygasa ważność winiety, nie ma dnia o takim numerze, to do godziny 24:00 ostatniego dnia miesiąca.
U – Roczna e-winieta
Ważna do godziny 24:00 dnia 31 stycznia następnego roku.
U – Roczna wojewódzka e-winieta
Ważna do godziny 24:00 dnia 31 stycznia następnego roku. Uprawnia do korzystania sieci dróg w danym województwie, dla jednego pojazdu można zakupić wiele e-winiet wojewódzkich. Terytorialny zasięg tego uprawnienia rozciąga się do pierwszego węzła komunikacyjnego po przekroczeniu granicy administracyjnej danego województwa.
U – 1-dniowa e-winieta
Jest on ważny od daty początkowej określonej przez klienta do 24 godziny tego dnia.