Polski
Magyar
English
Deutsch
Česky
Slovensky
Polski
Română

HUF (Ft)
EUR (€)

B2 winieta

Autobus (10 lub więcej miejsc siedzących) – Autobusy – wszystkie pojazdy przeznaczone do przewozu osób posiadające więcej niż 9 stałych miejsc siedzących wraz z fotelem kierowcy. W celu korzystania z płatnych odcinków dróg na Węgrzech (autostrady, drogi ekspresowe) konieczne jest posiadanie ważnej winiety.
B2 – 10-dniowa e-winieta
Ważna od daty określonej przez kupującego oraz na następujące po niej kolejne 9 dni, czyli łącznie na 10 kolejno po sobie następujących dni kalendarzowych, do godziny 24:00 dnia dziesiątego.
B2 – Miesięczna e-winieta
Ważna od dnia określonego przez kupującego do godziny 24:00 tego samego dnia następnego miesiąca. Jeżeli w miesiącu, w którym wygasa ważność winiety, nie ma dnia o takim numerze, to do godziny 24:00 ostatniego dnia miesiąca.
B2 – Roczna e-winieta
Ważna do godziny 24:00 dnia 31 stycznia następnego roku.
B2 – Roczna wojewódzka e-winieta
Ważna do godziny 24:00 dnia 31 stycznia następnego roku. Uprawnia do korzystania sieci dróg w danym województwie, dla jednego pojazdu można zakupić wiele e-winiet wojewódzkich. Terytorialny zasięg tego uprawnienia rozciąga się do pierwszego węzła komunikacyjnego po przekroczeniu granicy administracyjnej danego województwa.
B2 – 1-dniowa e-winieta
Jest on ważny od daty początkowej określonej przez klienta do 24 godziny tego dnia.