Magyar
English
Deutsch
Česky
Slovensky
Polski
Română
PLN
HUF (Ft)
EUR (€)
CZK (Kč)
RON (leu)
PLN (zł)

Oficjalna węgierska winieta online. AUTOVIGNET 🇭🇺 autoryzowany dostawca.

1-dniowa
10-dniowa
Miesięczna
Roczna
Roczna wojewódzka
D1
Samochód osobowy (do 7 osób)
D1 winieta
1-dniowa
57.55 zł
D1 winieta
10-dniowa
71.52 zł
D1 winieta
Miesięczna
115.77 zł
D1 winieta
Roczna
639.84 zł
D1 winieta
Roczna wojewódzka
74.42 zł
D2
Drobny samochód dostawczy, minibus
D2 winieta
1-dniowa
81.68 zł
D2 winieta
10-dniowa
104.03 zł
D2 winieta
Miesięczna
163.93 zł
D2 winieta
Roczna
908.24 zł
D2 winieta
Roczna wojewódzka
148.95 zł
U
Przyczepy pojazdów kategorii opłat D2
U winieta
1-dniowa
57.55 zł
U winieta
10-dniowa
71.52 zł
U winieta
Miesięczna
115.77 zł
U winieta
Roczna
639.84 zł
U winieta
Roczna wojewódzka
74.42 zł
D1M
Motocykl
D1M winieta
1-dniowa
28.72 zł
D1M winieta
10-dniowa
35.76 zł
D1M winieta
Miesięczna
57.88 zł
D1M winieta
Roczna
639.84 zł
D1M winieta
Roczna wojewódzka
74.42 zł
Ceny nie obejmują opłaty za obsługę.

System e-winiet na Węgrzech obejmuje samochody osobowe (oraz ich przyczepy), motocykle, samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony (powszechnie znane jako lekkie samochody dostawcze), autobusy, pojazdy mechaniczne niepodlegające opłatom na mocy specjalnych przepisów oraz ich przyczepy. Uprawnienia można wykupić na 10 dni (tydzień), 30 dni i rok. Roczna winieta wojewódzka uprawnia do korzystania z sieci dróg płatnych w obrębie danego województwa, pozostałe rodzaje winiet uprawniają do korzystania z dróg na całym terytorium Węgier.

Winietę autostradową należy zakupić zawsze przed wjazdem na płatny odcinek. Warto nabyć ją jeszcze przed rozpoczęciem podróży. Zgodnie z nowym przepisem użytkownicy dróg, którzy omyłkowo znaleźli się w sieci płatnych dróg, mają do 60 minut na nabycie winiety uprawniającej do poruszania się po tych drogach. Późniejszy zakup winiety autostradowej nie nadaje uprawnienia do korzystania z dróg z mocą wsteczną, nabyta po czasie winieta autostradowa kwalifikuje się, z wyjątkiem opisanego powyżej przypadku, jako niedozwolone korzystanie z drogi i powoduje naliczenie opłaty dodatkowej.

Prosimy pamiętać, że dostępne na naszej stronie internetowej winiety są ważne tylko na terytorium Węgier. W celu uniknięcia sytuacji nieuprawnionego korzystania z dróg płatnych należy po zakupie zawsze sprawdzić na paragonie kontrolnym poprawność numeru rejestracyjnego pojazdu, oznaczenie kraju rejestracji, kategorię opłaty oraz okres ważności winiety.

Zakupionej winiety nie trzeba przyklejać do przedniej szyby, co więcej, nie trzeba jej nawet drukować. Węgierski system e-winiet jest w pełni elektroniczny, to samo tyczy się kontroli płatności – za pomocą kamer odczytujących numery rejestracyjne system potrafi określić, czy na dany numer rejestracyjny zostało zakupione uprawnienie do korzystania z drogi. Mimo to zaleca się przechowywanie potwierdzenia wysłanego drogą mailową przez 2 lata od momentu upływu okresu ważności winiety. W przypadku uiszczenia opłaty drogowej w formie elektronicznej poświadczeniem faktu zakupu jest otrzymany komunikat potwierdzający (wysłany przez nasz system e-mail lub paragon kontrolny do pobrania). Zaleca się, aby otrzymane po zakupie paragony kontrolne lub komunikaty potwierdzające zachować przez okres 2 lat liczonych od ostatniego dnia ważności zakupionych winiet.

Na naszej stronie zakupu dokonuje się bez rejestracji. Po wprowadzeniu niezbędnych danych użytkownik może zapłacić za winietę przy użyciu karty kredytowej i za pośrednictwem bezpiecznego kanału płatności. W razie jakichkolwiek trudności związanych z zakupem winiety nasz dział obsługi klienta jest do Państwa dyspozycji.

Najnowsze wiadomości, ogłoszenia

Przedsprzedaż rocznych krajowych i regionalnych e-winiet na 2024 r.

2023.11.30. Winiety Węgry
Od 1 grudnia do 31 grudnia 2023 r. przedsprzedaż jest ponownie otwarta w tym roku, umożliwiając zakup rocznych winiet krajowych i rocznych winiet regionalnych z wyprzedzeniem na rok 2024. Czytaj więcej